Main Text

(b)

Critical Apparatus23    τοῦτο τὸ δρᾶμα ἔνιοι νόθον ὑπενόηϲαν‎, Εὐριπίδου δὲ μὴ εἶναι‎· τὸνCritical Apparatus24γὰρ Ϲοφόκλειον μᾶλλον ὑποφαίνειν χαρακτῆρα‎. ἐν μέντοι ταῖϲCritical Apparatus25διδαϲκαλίαιϲ ὡϲ γνήϲιον ἀναγέγραπται‎, καὶ ἡ περὶ τὰ μετάρϲια δὲ ἐνCritical Apparatus26αὐτῶι πολυπραγμοϲύνη τὸν Εὐριπίδην ὁμολογεῖ‎. πρόλογοι δὲ διττοὶCritical Apparatus27φέρονται‎. ὁ γοῦν Δικαίαρχοϲ‎ [fr. 81 Wehrli] ἐκτιθεὶϲ τὴν ὑπόθεϲινCritical Apparatus28τοῦ Ῥήϲου γράφει κατὰ λέξιν οὕτωϲ‎ [fr. 1108 Nauck]·

pg 43129Νῦν εὐϲέληνον φέγγοϲ ἡ διφρήλατοϲ‎.

Critical Apparatus30καὶ ἐν ἐνίοιϲ δὲ τῶν ἀντιγράφων ἕτερόϲ τιϲ φέρεται πρόλογοϲ‎, πεζὸϲCritical Apparatus31πάνυ καὶ οὐ πρέπων Εὐριπίδηι‎· καὶ τάχ