John Wallis

Philip Beeley and Christoph J. Scriba (eds), Correspondence of John Wallis (1616–1703), Vol. 3: October 1668–1671

Contents
Find Location in text

Main Text

pg 339153.Wallis to René François de SluseOxford, 29 March/[8 April] 1670

Transmission:

w1 Copy of missing letter sent: London Royal Society Early Letters W1, No. 106, 4 pp. (our source). At top of p. 1 in Oldenburg's hand: 'Dr Wallis's Letter to Monsr Slusius. Concerning Ricciolo's Argument against the motion of the Earth, taken from the Accelerate motion of Descending Bodies.' and 'Enter'd LB. 3. 364.' On p. 4 in Oldenburg's hand: 'A copy of Dr Wallis's Answer to M. Slusius concerning Ricciolo's late argument against the motion of the Earth, mentioned in Slusius's letter to me of March 10. 1670.' Also in Oldenburg's hand: 'A Copy of Dr Wallis's Answer to M. Slusius concerning Ricciolo's argument against the motion of the Earth taken from the Accelerated Motion of Descending Bodies, mentioned in the sayd Slusius's letter of March 10. 1670.'

w2 Copy of w1: London Royal Society Letter Book Original 3, pp. 364–6.

w3 Copy of w2: London Royal Society Letter Book Copy 3, pp. 451–4.

Reply to: SluseWallis [28.II]/10.III.[1669]/1670 and to Sluse–Oldenburg [28.II]/10. III.[1669]/1670.

Answered by: SluseWallis [15]/25.VII.1670.

Enclosure to: Wallis–Oldenburg 29.III/[8.IV].1670.

It appears that this letter was forwarded by Oldenburg to Sluse without a covering letter of his own. Oldenburg had already replied himself to Sluse three days earlier: Oldenburg–Sluse 26.III/[5.IV].1670; Oldenburg, Correspondence VI, 596–8.

  • 1Clarissimo Celeberrimoque Viro
  • 2D. Renato Francisco Slusio Canonico Leod.
  • 3Johannes Wallis, S.

4Non multis Te morabor (Vir celeberrime) cum praeter gratias (quas rependo 5maximas) vix aliud habeam quod tuis reponam literis.823 Ad quaesitum824 6autem tuum, quod per D. Oldenburg accepi,825 ut ut tu eo sis judicio, ut 7quid ego cadere sententiam non opus sit ut admodum sis solicitus, cum 8Tu tamen id expetas, reponendum certe nonnihil erit. Quodquo rectius pg 3401possim Argumentum Riccioli, tum ut id in Almagesto826 suo, tum ut in 2Astronomia Reformata827 conspiciendum exhibet, perlegi: quo ex gravium 3descendentium motu accelerato, adeoque aucta vi percussionis (quod exper-4imentis constat) probatum it, Tellurem non moveri: Eo quod, si ad Coper-5nici mentem moveretur Tellus diurno motu (vel, et annuo simul et diurno) 6motus ille, qui ex Telluris motu communi et gravium descendentium pecu-7liari componitur, erit vel non omnino acceleratus, vel certe tantillum, ut non 8possit sensu percipi; Adeoque, quae ex lapsu gravium, sive ex altiori loco 9sive ex humiliori decidentium oritur percussio, vel plane aequalis esset, vel 10ejus saltem inaequalitas inobservabilis. Quod quidem, siquid ego judico, est 11argumentum nihili, atque ex ignoratis motuum et percussionum legibus vide-12tur proficisci. Quippe vis percussionis non aestimanda est simpliciter secun-13dum velocitatem percutientis absolute consideratam, sed secundum ipsius 14excessum supra velocitatem percussi corporis ad eandem plagam moti, (aut 15etiam summam velocitatis utriusque, si contrariis motibus sibi occurrant 16invicem.) Et quidem, si in corpus quiescens impingat percutiens (seposita 17ponderis absoluta consideratione, de qua hic non agitur) percussio aesti-18manda erit secundum totam percutientis velocitatem, si vero corpus fugiens 19velocius moveatur, ad eandem plagam;| corpus insequens (quantacunque [2] 20velocitate) tantum abest ut feriat, ut ne assecuturum sit: Si eadem fer-21antur velocitate, sintque ab initio non contigua, necdum ad praecedens per-22tinget insequens, nedum id percutiet: sin ab initio contigua sint, fugiatque 23praecedens eadem velocitate qua sequatur insequens, manebit quidem con-24tactus, sed nulla fiet pressio, nedum percussio: si autem fugientis velocitas 25minor sit quam insequentis, assequetur quidem illud, atque percutiet, sed 26non ea vi qua percuteret quiescens, hoc est, secundum totam suam veloc-27itatem, sed tantummodo secundum illum velocitatis gradum, quo superat 28fugientis velocitatem (puta, fugienti ut 3, persequens ut 5, impinget ut 2:) 29quippe qui utrique communis est motus, atque ad easdem partes, instar nul-30lius erit: Sin occurenti impingat percutiens contrario motu, percussio jam 31aestimanda erit secundum utriusque simul velocitatem. Quodque in simplici 32motu obtinet, obtinebit etiam (proportione servata) in compositis. Puta, si 33percutiens ferri intelligatur motu, ex binis (vel etiam pluribus) composito, 34quorum saltem unus est percussio communis; motus hic communis instar 35nullius erit, (cum alterum tantundem declinet ictum, quantum reliquum pg 3411intentat;) fietque percussio secundum motum illum, qui est percutienti pro-2prius, atque eadem praecise vi qua foret si communis ille motus omnino non 3fuisset. (Ecquis enim dubitat, quin, si duo in eadem navi placido omne fer-4antur, possit alter alteri eadem vi colaphum impingere ac si uterque foret 5in littore.) Adeoque, sive sit, sive non sit, Telluris motus diurnus, Annuus, 6aliusve (vel plures alii,) qui et pavimento communis sit et corpori decidenti, 7omnino perinde est, percussionem quod spectat; ut quae in eadem ratione 8major minorve sit futura (caeteris paribus) qua major est minorve velocitas 9istius motus (seclusis reliquis) qui est percutienti proprius, hoc est, in lapsu 10 [3] gravium, ipsius descensionis. Aliique| quotiunque componantur motus, cor-11pori percusso et percutienti communes, ne hilum promovent impediuntve 12percussionem, quae tanta plane erit, atque ad eandem praecise plagam, ac, 13si communes illi omnes abfuissent. Ut mirum sit, Clarissimum virum, exis-14timasse, ex hoc capite desumi posse Argumentum pro Telluris motu vel 15ponendo, vel tollendo. Atque haec sunt, Vir Clarissime, quae, sentententiam 16rogatus, hac in re licenda judico. Quae an tuis item sensis sint consona, 17lubens audivero. Vale

18Dabam Oxonii 29 Martii 1640 st. v.

Notes Settings

Notes

Editor’s Note
824 quaesitum: i.e. the question concerning Riccioli's argument against the motion of the Earth, contained in Sluse–Oldenburg [28.II]/10.III.[1669]/1670; Oldenburg, Correspondence VI, 520–3.
Editor’s Note
825 accepi: possibly in Oldenburg–Wallis c.16/[26].III.1669/70, or in another, now missing letter.
Editor’s Note
826 Almagesto: i.e. Riccioli, Almagestum novum Astronomiam veterem novamque complectens, Bologna 1651. The argument is contained in lib. II, cap. 3, 51–2: De terrae immobilitate.
Editor’s Note
827 Reformata: i.e. Riccioli, Astronomiae reformatae tomi duo, Bologna 1665. The argument is contained in lib. I, cap. 17, appendix, 81–91.
logo-footer Copyright © 2019. All rights reserved.
Access is brought to you by Log out