Oxford Classical Texts: P. Ovidi Nasonis: Tristium Libri Quinque; Ibis; Ex Ponto Libri Quattuor; Halieutica Fragmenta

Oxford Classical Texts: P. Ovidi Nasonis: Tristium Libri Quinque; Ibis; Ex Ponto Libri Quattuor; Halieutica Fragmenta

S. G. Owen (ed.)
Publisher: Oxford University Press; Oxford Classical Texts

Editors

S. G. Owen